Lương của chủ tịch hội cựu chiến binh xã bao nhiêu tiền?

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị của nước ta. Hội Cựu chiến binh do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cựu chiến binh. Lương của chủ tịch hội cựu chiến binh xã bao nhiêu tiền? Cùng Tieusu.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Điều kiện làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 04/2004 / QĐ-BNV thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là cán bộ chuyên trách cấp xã.

Điều 3 Quyết định 04/2004 / QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã như sau:

  • Có tinh thần yêu nước sâu sắc luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức cũng như vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.
  • Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn hết lòng vì nhân dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống lại tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong mọi công việc.
  • Trung thực, không cơ hội, gắn bó với nhân dân luôn được nhân dân tín nhiệm.
  • Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, đường lối, quan điểm cũng như đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách, của Nhà nước và có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực và sức khỏe để làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: lương chủ tịch nước

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Không quá 65 tuổi khi giữ chức vụ.
  • Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THCS trở lên ở đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở miền núi ..
  • Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp hoặc  tương đương trở lên.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác mà viên chức đảm nhiệm từ trình độ sơ cấp trở lên.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên thì bạn sẽ đủ điều kiện để làm chủ tịch hội cựu chiến binh.

Quy định về mức lương cơ sở hiện hành

Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết số 86/2019 / QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu đồng.

Cụ thể, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng / tháng lên 1,6 triệu đồng / tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (có điều kiện). do ngân sách nhà nước bảo đảm) và phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng bằng mức lương cơ sở, thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2020.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết 128/2020 / QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quốc hội quyết định không điều chỉnh mức lương cơ sở.

Hiện mức lương cơ sở đang được nhà nước áp dụng là 1,49 triệu đồng / tháng.

Có thể bạn quan tâm: lương chủ tịch tỉnh

Lương của chủ tịch hội cựu chiến binh xã bao nhiêu tiền?

Theo đó, tiền lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã thực hiện theo Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã. , phường, thị trấn về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Cụ thể, hệ số lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã có 2 bậc là 1,75 và 2,25.

Cách tính lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã như sau:

Lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã = Mức lương cơ sở X Hệ số lương.

Theo đó, với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng / tháng, lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã lần lượt là 2.607.500 đồng và 3.352.500 đồng.

Cách xếp lương chủ tịch hội cựu chiến binh xã

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là cán bộ cấp xã.

Căn cứ khoản 2 Điều 167 “Bộ luật Lao động năm 2019” về việc sử dụng lao động là người cao tuổi:

“Khi nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài các quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi còn được hưởng các quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động”.

Theo câu hỏi của bạn, ông A là chủ tịch hội cựu chiến binh ở xã. Mức lương hiện tại là 2,25. Tháng 8 năm 2015, ông quyết định nghỉ hưu, nhưng ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch đến hết nhiệm kỳ 2017. Do ông A có quyết định nghỉ hưu vào tháng 8/2015 nên ông A sẽ được nhận lương theo chế độ mức nghỉ hưu.

Xem thêm: lương chủ tịch huyện

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 29/2013 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của Nghị định 92/2009 / NĐ-CP:

Riêng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài mức lương hưu hiện hưởng, được hưởng 100% lương bậc 1 của chức vụ hiện hưởng quy định tại điểm a. của Điều khoản phụ này a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng thêm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đủ 5 năm (60 tháng) xếp hạng 1, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong thời gian này thì được hưởng 100% lương bậc 2 của chức vụ đang đảm nhiệm.

Ông A tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đến hết nhiệm kỳ 2017, hệ số lương bậc 1 đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là 1,75 (căn cứ Nghị định 92/2009 / NĐ -CP). -CP). Do đó, anh được hưởng 100% mức 1 và các khoản phụ cấp.

Lời kết

Với những thông tin trên mà chúng tôi vừa cung cấp hy vọng sẽ đem đến cho bạn đầy đủ nhất những thông tin liên quan đến lương của chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết !