Lương của chủ tịch hội chữ thập đỏ bao nhiêu tiền 2023

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức của xã hội nhân đạo của nhân dân, do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập ngày 23/11/1946 để hoạt động phục vụ cho nhân dân. Vì thế nếu bạn đang thắc mắc lương của chủ tịch hội chữ thập đỏ bao nhiêu tiền 2023 thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của tieusu.net.

Chủ tịch hội chữ thập đỏ là ai ?

Tháng 1/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân công làm Chủ tịch danh dự Trung ương của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ có phải là nhân viên, cán bộ công chức ?

Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng và bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh sẽ tương ứng với từng vị trí việc làm trong các cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; ở cơ quan, Đảng Cộng sản Việt Nam đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, công nhân viên quốc phòng; trong cơ quan hoặc đơn vị thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan hay hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân viên chức, người lao động thuộc Công an nhân dân, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào các quy định trên có thể thấy, Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội, không phải đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Do đó, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ không phải là cán bộ, công chức, viên chức mà chỉ là người đứng đầu trong Hội Chữ thập đỏ.

Xem thêm: lương của chủ tịch hội cựu chiến binh xã

Xác định công chức của hội chữ thập đỏ 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo phù hợp với pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hoặc các tổ chức quốc tế khác về các hoạt động nhân đạo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và theo Điều lệ của Hiệp hội đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Thủ tướng Chính phủ về việc xác định hội đặc thù, Trung ương cảu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong 28 tổ chức thuộc danh mục các hiệp hội với phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ được được tổ chức , bao gồm:

 • Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
 • Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương;
 • Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và cấp tương đương;
 • Hội Chữ thập đỏ xã, phường và cấp tương đương.

Lương của chủ tịch hội chữ thập đỏ bao nhiêu tiền 2023

Phạm vi, đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012 / NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Theo đó, chế độ phụ cấp công vụ áp dụng đối với công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt trong tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội – nghề nghiệp do tổ chức đó chi trả.

Việc tổ chức, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem thêm: lương chủ tịch nước

Hội chữ thập đỏ hoạt động theo nguyên tắc nào?

Theo đó, các hoạt động chữ thập đỏ nêu trên được thực hiện dựa trên các nguyên tắc quy định bao gồm:

 • Tự nguyện, không vụ lợi
 • Tính minh bạch; đúng mục đích và đối tượng; kịp thời và hiệu quả.
 • Không phân biệt đối xử, phù hợp với truyền thống nhân hậu của dân tộc.
 • Sử dụng biểu tượng của chính hội chữ thập đỏ.
 • Tuân thủ các quy định theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về hoạt động nhân đạo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là thành viên.

Hội chữ thập đỏ có được nhận hỗ trợ để bổ sung kinh phí hoạt động không?

Kinh phí hoạt động và tài sản của Hội Chữ thập đỏ dựa vào các nguồn như: 

 • Hội phí.
 • Hỗ trợ của các tổ chức và  các cá nhân.
 • Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để vận động, tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát tiền, hiện vật cứu trợ và các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.
 • Các nguồn thu nhập và hợp pháp khác.

Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận và quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật đối với tài sản được Nhà nước giao và tài sản do tổ chức, cá nhân hiến tặng.

Theo đó, ngoài các nguồn khác, Hội Chữ thập đỏ có thể sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để hình thành quỹ hoạt động cho Hội.

Có thể bạn quan tâm: lương chủ tịch tỉnh

Lời kết

Như vậy, Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo, phù hợp với pháp luật Việt Nam và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ là người đứng đầu hội và không phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật vì thế mức lương chủ tịch hội chữ thập đỏ xã cũng sẽ phụ thuộc vào trợ cấp từng nơi.