เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ? อัพเดทล่าสุดในปี 2023

คุณกำลังอ่าน: “เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ” นี่เป็นหัวข้อ “ร้อนแรง” ที่มีการค้นหา 18,000,000 ครั้ง/เดือน. วันนี้ Tieusu.net จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ ในบทความนี้

ผลการค้นหาของ Google:

เล่นคอมพิวเตอร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …

. => อ่านเลย

-เล่นคอมพิวเตอร์- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

เล่นคอมพิวเตอร์, [len khømphiutoē] (v, exp) EN: work with computer FR: travailler sur ordinateur. เพิ่มคำศัพท์.. => อ่านเลย

เล่นคอมพิวเตอร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่าง … – Longdo Dict

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English … ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นคอมพิวเตอร์-, *เล่นคอมพิวเตอร์* …. => อ่านเลย

เล่นเกมคอมพิวเตอร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

เล่นเกมคอมพิวเตอร์, [len kēm khømphiūtoē] (v, exp) EN: play computer games FR: jouer à des jeux vidéo. Longdo Approved EN- …. => อ่านเลย

เล่นคอมพิวเตอร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่าง … – Longdo Dict

เล่นคอมพิวเตอร์, [len khømphiutoē] (v, exp) EN: work with computer FR: travailler sur ordinateur. เพิ่มคำศัพท์.. => อ่านเพิ่มเติม

เล่นคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ

เล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ · เล: [lē] n. inf, sea · เล่น: v. 1. to play; 2. to play around with, busy oneself with; sv. 3. · เล่นคอม: [len khøm] v. exp. work with …. => อ่านเพิ่มเติม

59)… – สอนภาษาอาจารย์ต้น: ajton English – Facebook

2 ส.ค. 2013 — 2 ส.ค. 2013คนไทยแยกกริยา ระหว่าง เล่น กับ ใช้ ออกจากกัน เนื่อง เล่นคอม เล่นเนต เป็นแบบ เพื่อความบันเทิง แต่ถ้า ใช้คอม ใช้เนต คือทำงาน แล้วก็ไปใช้ผิดๆใน eng.. => อ่านเพิ่มเติม

59)… – สอนภาษาอาจารย์ต้น: ajton English – Facebook

** แต่ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเกิดจากภาษาไทย เพราะเราพูดว่า เล่นเน็ต เล่นคอม เวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเราก็เลยเผลอ ใช้คำว่า play แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนภาษาไทยเป็น ใช้ …. => อ่านเพิ่มเติม

ฉันกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

ฉันกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ การแปล. … ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]. คัดลอก! I’m playing the computer. การแปล กรุณารอสักครู่.. ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา].. => อ่านเพิ่มเติม

ความหมายที่คล้ายกัน: “เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ”

เล่นคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่น คอมพิวเตอร์ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ เล่น เล่นคอม เล่น เล่นคอม เล่น คอม เล่น เล่นคอม ภาษาอังกฤษ เล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ อังกฤษ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นคอมพิวเตอร์ ภาษา .

ข้อกำหนดในการค้นหาอื่นๆ:

คุณกำลังอ่าน: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ อยู่ในหัวข้อ News (ไทย) ถ้าคุณชอบหัวข้อนี้โปรดแชร์บน Facebook เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

ฉันกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

27/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน … => อ่านเพิ่มเติม

เขากำลังเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

เขากำลังเล่นคอมพิวเตอร์. เขากำลังเล่นคอมพิวเตอร์. 25/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ …. => อ่านเพิ่มเติม

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. 21/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต … => อ่านเพิ่มเติม

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. 21/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต … => อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

20/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน … => อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเดียวกัน: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ

เขากำลังเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

เขากำลังเล่นคอมพิวเตอร์. เขากำลังเล่นคอมพิวเตอร์. 25/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ … => อ่านเพิ่มเติม

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. 21/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต … => อ่านเพิ่มเติม

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์. 21/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต … => อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะเล่นคอมพิวเตอร์ อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

20/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน … => อ่านเพิ่มเติม

ประโยคภาษาอังกฤษที่นักเรียนมักพูดผิด

26 เม.ย. 2017 — 26 เม.ย. 2017** เมื่อนักเรียนต้องการพูดว่า “ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือ” นักเรียนมักพูดว่า “I like to play the computer. หรือ “I like to play … => อ่านเพิ่มเติม

เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ?

2 มิ.ย. 2022 — 2 มิ.ย. 2022ผลการค้นหาของ Google: เล่นคอมพิวเตอร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่าง … – Longdo Dict. พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ … => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

เล่นคอมพิวเตอร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ … คืออะไร

 • คำจำกัดความ: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ คืออะไร => ดูเลย
 • ที่ไหน: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ ที่ไหน => ดูเลย
 • ทำไม: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ? => ดูเลย
 • ทำไม: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ? => ดูเลย
 • ฉันจะ: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • วิธี เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ เมื่อไร? => ดูเลย
 • คำแนะนำขั้นตอน: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ ชอบ? => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ ทำอย่างไร => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ นานเท่าไหร่ / นานแค่ไหน? => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ บ่อยเพียงใด => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ เท่าไหร่ / เท่าไหร่? => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ ราคา/ราคาเท่าไร? => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ ดอกเบี้ยเท่าไหร่? => ดูเลย
 • อันไหน: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ ดีกว่า => ดูเลย
 • เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ อัปเดต (ล่าสุด/ปัจจุบัน) วันนี้ => ดูเลย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ตัวอย่าง: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ค้นหา: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • โปรไฟล์: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • รายละเอียดงาน: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • แผน:เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • รหัส: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ประกาศรับสมัคร: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ค่าใช้จ่าย: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • บริการสินเชื่อทางการเงิน: เล่น คอมพิวเตอร์ ภาษา อังกฤษ => ดูเลย